Senaat

De huidige Senaat der Haagsche Studenten Vereeniging

F.M. Reimus

Praeses Senatus
praeses@dehsv.nl

Y.M. Scherpbier

Ab Actis Senatus
abactis@dehsv

M.A. van Hamersveld

Quaestor Senatus
quaestor@dehsv.nl

E. Akkermans

Assessor Primus Senatus
assessorprimus@dehsv.nl

F. Jans

Assessor Secundus Senatus
assessorsecundus@dehsv.nl

De Senaat is het overkoepelende bestuurlijke orgaan van de Vereeniging. De Senaat is enerzijds verantwoordelijk voor het interne verenigingsleven, het aansturen van de disputen en commissies die H.S.V. rijk is.
Anderzijds vertegenwoordigt de Senaat de Haagsche Studenten Vereeniging bij externe aangelegenheden en onderhoudt zij nauw contact met de universiteiten en hogescholen in de regio.